ViguursTrust

Dienstverlening » Werkwijze

Bij iedere cliënt gaan wij als volgt te werk:

  1. Cliëntacceptatie
  2. Plan en palet van diensten, prijsafspraak
  3. (Eventueel) inzetten van derden deskundigen

Cliëntacceptatie
Viguurs Trust is, zoals alle in Nederland gevestigde trustkantoren, gehouden aan de door de Nederlandsche Bank N.V. voorgeschreven minimale 'client compliance' vereisten, welke kort zijn samen te vatten onder het 'Ken Uw Klant' beginsel, en welke te vinden zijn op deze pagina.

Wij gaan een stap verder: wij willen dat de cliënt ons vertrouwt en dat cliënt en Viguurs Trust samen een professionele werkrelatie opbouwen. Bij voorkeur één of meer persoonlijke gesprekken alsmede een persoonlijke aanbeveling van een in Nederland gevestigde adviseur behoren tot dit arbitrage proces. Zodoende zijn wij selectief in onze cliëntenacceptatie en kunnen wij onze exclusiviteit waarborgen en waarmaken.

Plan, Palet van Diensten, Prijsafspraak
Samen met de cliënt, of diens adviseur, wordt een plan van diensten opgezet. Dit plan geeft de cliënt de waarborg dat de diensten passen in de door hem gewenste opzet.

De lijst van diensten kan, in onderling overleg, worden uitgebreid.

Tenslotte wordt er een duidelijke prijs afspraak gemaakt. Desgewenst kan er een “all-in” tarief worden overeengekomen in plaats van of in combinatie met een op tijdseenheden gebaseerde tariefstelling.

(Eventueel) inzetten van derden deskundigen
Wij zijn onafhankelijk, en dus niet op enigerlei wijze gelieerd aan banken of vaste adviseurs en deskundigen. Desgewenst, en afhankelijk van de wens van cliënt, biedt Viguurs Trust de introductie naar een panel van accountants, fiscalisten, juristen, notarissen en bankiers, zowel van grote als van kleinere organisaties of vrij gevestigden.