ViguursTrust

Dienstverlening » Overzicht van diensten

Viguurs Trust biedt een pallet aan diensten die naar uw behoefte kunnen worden ingezet.

De diensten omvatten onder andere:

  • Directie van vennootschappen, bestuur van stichtingen
  • Domicilieverlening
  • Begeleiden oprichting Nederlandse vennootschappen en stichtingen
  • Opzetten en beheren van royalty structuren
  • Certificering van waardepapieren (zoals aandelen, obligaties)
  • Houden van waardepapieren als nominee voor de cliënt
  • Coördinatie van alle adviezen
  • Beheren van de statutaire stukken
  • Voorbereiden en begeleiden van aandeelhoudersvergaderingen
  • Begeleiden van implementatie (her)structurering internationale activiteiten
  • Openen bankrekeningen en treasury management
  • Dagelijkse administratie
  • Jaarlijkse financiële verslaglegging (jaarrekening en deponering)
  • Consolidatie
  • Interim rapportages
  • Management rapportages
  • Rapportages De Nederlandsche Bank
  • Begeleiden van accountantscontrole
  • Verzorgen van of coördinatie van de diverse fiscale aangiften
  • Assistentie bij liquidatie van vennootschappen
  • Optreden als vereffenaar bij liquidatie van vennootschappen
  • Assisteren bij het opstellen van kern overeenkomsten in de structuur van cliënt