ViguursTrust

Dienstverlening » Overzicht van diensten

Viguurs Trust biedt een pallet aan diensten die naar uw behoefte kunnen worden ingezet.

De diensten omvatten onder andere:

 • Directie van vennootschappen, bestuur van stichtingen
 • Domicilieverlening
 • Begeleiden oprichting Nederlandse vennootschappen en stichtingen
 • Opzetten en beheren van royalty structuren
 • Certificering van waardepapieren (zoals aandelen, obligaties)
 • Houden van waardepapieren als nominee voor de cliënt
 • Coördinatie van alle adviezen
 • Beheren van de statutaire stukken
 • Voorbereiden en begeleiden van aandeelhoudersvergaderingen
 • Begeleiden van implementatie (her)structurering internationale activiteiten
 • Openen bankrekeningen en treasury management
 • Dagelijkse administratie
 • Jaarlijkse financiële verslaglegging (jaarrekening en deponering)
 • Consolidatie
 • Interim rapportages
 • Management rapportages
 • Rapportages De Nederlandsche Bank
 • Begeleiden van accountantscontrole
 • Verzorgen van of coördinatie van de diverse fiscale aangiften
 • Assistentie bij liquidatie van vennootschappen
 • Optreden als vereffenaar bij liquidatie van vennootschappen
 • Assisteren bij het opstellen van kern overeenkomsten in de structuur van cliënt